QuickTime - Anpassa inställningar för ljudexport

background image

Anpassa inställningar för ljudexport

Så här anpassar du inställningarna för ljudexport:

1

Välj Arkiv > Exportera.

2

Välj sedan ”Film till QuickTime-film” från popupmenyn Exportera.

3

Klicka på knappen Alternativ.

4

I området Ljud i dialogrutan Filminställningar klickar du på Inställningar och
väljer alternativ:

 Format: Välj den kompressor (kodek) som du vill använda till att komprimera

ljud. För allmän användning och leverans av musik via Internet rekommenderas
MPEG-4-ljud (AAC).

 Kanaler: Välj mellan mono (en kanal) och stereo (två kanaler).
 Frekvens: Digitaliserat ljud består av ljudsamplingar. Ju fler samplingar per

sekund, desto högre ljudkvalitet. Musik kräver en högre samplingsfrekvens än
en röstinläsning för att upprätthålla kvaliteten, eftersom musik har ett större
frekvensomfång. Ljud-CD-skivor har en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.

 Renderingsinställningar: Välj kvaliteten för den signalbearbetning som ska

användas. Höga kvalitetsinställningar tar längre tid att bearbeta.

 Övriga alternativ: Om du vill se flera alternativ för kodeken som du har valt

klickar du på knappen Alternativ om den visas.