QuickTime - B

background image

B

balans

ändra för ett ljudspår 34

balansreglage 18
basnivå 18, 34
beskära filmer 31
bildfrekvens 18, 27, 44, 49, 52
bildskärmar

använda fler än en 23

bildspel 24, 27

skapa från stillbilder 27

bitfrekvens. Se datahastighet
Bokmärken 17
brandväggar 14