QuickTime - D

background image

D

datahastighet 14, 44, 47, 49, 51
dela filmer 29
dimensioner för en film

bestämma 35
ändra 20, 45

diskantnivå 18, 34