QuickTime - I

background image

I

importera filer 9
innehållsguide 19
Instant-On 14
Inställningar 18
Internet

anslutningshastighet 14
dela filmer via 29
förbereda filmer som ska skickas via 46–48
spara filmer från 27