QuickTime - S

background image

S

skiva 11, 34
skivcache 13
skyddade mediefiler 17
Skärmbildsdubblering 23
Snabbstart 47
Solo kryssruta 32, 34
spara en film 27
Spara filmer lokalt kryssruta 13
specialeffekter 45
spela in ljud och video 25
spela ljud 19

spela upp filmer 11
Spela upp filmer automatiskt kryssruta 13
språk 37
spår 32–37

avaktivera 32
lägga till ett ljudspår 33
lägga till ett textspår 35

stegning och sökning 18
stillbilder

exportera bildrutor från en QuickTime-film 28
konvertera till bildspel 27
visa och redigera 16

storlek

ändra film 20, 45

strömning 47
styrtips 47
systemkrav 9