QuickTime - V

background image

V

versioner

skaffa nya QuickTime-versioner 10

videobild

ändra storleken på 45

videomasker 38
vinjettbilder 41
Visa filminfo kommando 18
volym

justera under uppspelning 12
ändra ljudspårets volym 34

vr-filmer (virtual reality) 15