QuickTime - Innehåll

background image

Innehåll

Förord

6

Välkommen till QuickTime

6

Vad är QuickTime?

6

Vad är QuickTime Pro?

7

Nyheter i QuickTime 7.

7

Nytt i QuickTime Player

8

Nytt i QuickTime Pro

9

Systemkrav

9

Typer av filer om QuickTime stöder

10

Söka efter nya versioner av QuickTime

10

Använda hjälpen på skärmen

10

Var du kan hitta mer information

Kapitel 1

11

Använda QuickTime Player

11

Öppna och spela filer

11

Öppna och spela upp filmer i QuickTime Player

12

Öppna och spela upp filmer i en webbläsare

15

Visa QTVR-filmer (QuickTime Virtual Reality)

16

Visa stillbilder

16

Spela upp MIDI-filer

17

Öppna nyligen använda filer

17

Hitta filmer snabbt med QuickTime-bokmärken

17

Spela upp kopieringsskyddade filmer

18

Visa information om en fil

18

Styra uppspelning

18

Justera inställningar av ljud och video

18

Ändra inställningar för uppspelning

19

Visa filmer i helskärm

20

Ändra filmstorlek för uppspelningen

20

Repetera en film

20

Spela upp flera filmer samtidigt

21

Använda bildrutenummer och tidskoder

21

Navigera i en film efter bildruta eller tidskod

22

Hitta text i ett textspår

background image

4

Innehåll

22

Hindra användare från att ändra QuickTime-inställningar

22

Visa filmer med Flash-innehåll

Kapitel 2

23

Komma igång med QuickTime Pro

23

Hämta QuickTime Pro

23

Använda avancerade uppspelningsalternativ

23

Spela upp en film på en annan bildskärm

24

Presentera en film som ett bildspel

24

Ändra färgen runt en film

25

Läsa in filmer i RAM-minnet för bättre uppspelning

25

Skapa filmer och andra media

25

Spela in video och ljud

26

Om att spara filmer

27

Spara filmer från Internet

27

Skapa ett bildspel eller en animering av stillbilder

28

Skapa en stillbild från en film

28

Konvertera filer till QuickTime-filmer

29

Dela filmer via e-post eller webben

Kapitel 3

30

Redigera och skapa med QuickTime Pro

30

Enkelt att redigera

30

Markera och spela upp en del av en film

31

Klippa ut, kopiera eller radera en del av en film

31

Slå ihop två QuickTime-filmer

32

Arbeta med spår

32

Stänga av och starta spår

32

Extrahera, lägga till och flytta spår

33

Arbeta med ljudspår

34

Presentera flera filmer i samma fönster

35

Klistra in grafik och text i en film

35

Arbeta med textspår

37

Välja språk för enskilda spår

38

Ändra filmegenskaper

38

Lägga till anteckningar till en film

38

Ändra storlek på, vrida eller rotera en film

38

Ändra form på en film med en videomask

39

Ändra ett spårs genomskinlighet

39

Skapa en kapitellista för en film

41

Välja en films vinjettbild

41

Spara en film med särskilda inställningar för uppspelning

41

Ändra vilka filmreglage som visas

background image

Innehåll

5

Kapitel 4

42

Exportera filer med QuickTime Pro

42

Om video- och ljudkomprimering

43

Exportera filer med förinställningar

43

Anpassa inställningar för export

43

Anpassa inställningar för videoexport

45

Lägga till specialeffekter och filter i en QuickTime-film

45

Ändra bildstorlek

46

Anpassa inställningar för ljudexport

46

Förbereda filmer som ska skickas via Internet

47

Förbereda en film för snabbstart

47

Förbereda en film för strömning i realtid

48

Skapa referensfilmer anpassade för uppspelning via Internet

48

Exportera MPEG-4-filer

49

Alternativ för videoexport till MPEG-4

50

Alternativ för ljudexport till MPEG-4

50

Alternativ för strömmande export till MPEG-4

50

Exportera 3G-filer

51

Alternativ för export till 3G-filformat

51

Alternativ för videoexport till 3G

52

Alternativ för ljudexport till 3G

53

Textalternativ för 3G

53

Strömningsalternativ för 3G

53

Avancerade alternativ för 3G

Bilaga

54

Kortkommandon och tips

54

QuickTime Player-kortkommandon

55

QuickTime Pro-kortkommandon

55

Automatisera QuickTime Player med AppleScript

56

Automatisera QuickTime Player i Windows

Ordlista

57

Index

60

background image

Inledning

6