QuickTime - Använda avancerade uppspelningsalternativ

background image

Använda avancerade uppspelningsalternativ

Med QuickTime Pro har du fler alternativ för att spela upp dina filmer som att till
exempel spela upp dem på annan bildskärm, m.m..