QuickTime - Ändra färgen runt en film

background image

Ändra färgen runt en film

Svart är den förvalda färgen på området runt kanten på en film som spelas upp i
helskärmsläge, men du kan ändra den till en annan färg.

Så här ändrar du en films ramfärg:

1

Välj Visa > Presentera film.

2

Klicka på färgkällan till höger om popupmenyn och välj en färg från fönstret Färg.

background image

Kapitel 2

Komma igång med QuickTime Pro

25

Om du har fler än en bildskärm kan du låta färgen visas på alla skärmarna (och
inte bara på den där filmen spelas upp) genom att markera ”Visa bakgrundsfärg
på alla skärmar”.