QuickTime - Läsa in filmer i RAM-minnet för bättre uppspelning

background image

Läsa in filmer i RAM-minnet för bättre uppspelning

QuickTime har två RAM-minnesalternativ som ger bättre
uppspelningsprestanda.Förinläs läser in hela filmen till minnet innan den spelas, och
Cache behåller filmdata i minnet när filmen har spelats upp. Det här alternativet är
användbart för små filer som du vill spela upp gång på gång.

Med QuickTime Pro kan du justera minnesalternativen för ett QuickTime-filmspår.

Så här anpassar du minnesalternativen för ett spår:

1

Välj Fönster > Visa filmegenskaper.

2

Markera spåret som du vill justera och klicka på Andra inställningar.

3

Om du vill lägga in spåret i minnet markerar du ”Förinläs det här spåret”.

4

Om du vill behålla spårets data i minnet markerar du Cache.

Använd de här inställningarna enbart med spår som innehåller små mängder data.
För mycket data i minnet kan ge lägre prestanda, systemfel och oförutsedda resultat.