QuickTime - Skapa en stillbild från en film

background image

Skapa en stillbild från en film

Med QuickTime Pro kan du exportera en enstaka bild från en film som en bildfil.

Gör så här:

1

Flytta uppspelningshuvudet till den bildruta du vill exportera.

2

Välj Arkiv > Exportera.

3

Välj ”Film till bild” från popupmenyn Exportera.

4

Klicka på Alternativ och välj ett format från popupmenyn ”Komprimeringstyp”.

Om du vill exportera alla bildrutor i filmen som en serie bilder väljer du ”Film till
bildsekvens”. Resultatet av exporten kan bli att du får ett mycket stort antal filer. Därför
är det en bra idé att exportera bilderna till en speciell mapp och inte till skrivbordet.