QuickTime - Skapa ett bildspel eller en animering av stillbilder

background image

Skapa ett bildspel eller en animering av stillbilder

Med QuickTime Pro kan du kombinera en serie med stillbilder och skapa en film som
spelas upp som ett bildspel. Den här processen är ett enkelt sätt att dela med sig av
bilderna från en digitalkamera eller en mobiltelefon.

Obs! Bildspel ser bäst ut om alla bilder har samma storlek.

Så här skapar du ett bildspel från stillbilder:

1

Lägg alla bildfiler du vill använda i en mapp.

2

Ge alla filer samma namn följt av ett ordningstal, till exempel ”bild1”, ”bild2”.

De flesta digitala kameror numrerar filer automatiskt. Talen måste vara i stigande
ordning, men de behöver inte följa exakt efter varandra (filerna kan till exempel ha
namnen ”bild1”, ”bild5”, ”bild10”, och så vidare).

3

I QuickTime Player väljer du Arkiv > Öppna bildsekvens. Sedan väljer du den första filen.

4

Välj en bildfrekvens (antalet bildrutor som visas per sekund) från popupmenyn
Bildfrekvens.

Bildspel fungerar vanligtvis bäst när bilderna visas 2 till 3 sekunder i taget.

QuickTime Pro skapar då en film som visar varje bild i sekvens.

5

Välj Arkiv > Spara, så namnges och sparas filen.

background image

28

Kapitel 2

Komma igång med QuickTime Pro

Du kan lägga till musik till ditt bildspel genom att lägga till ett ljudspår till filmen innan
du sparar den. Öppna en ljudfil och markera den del som du vill lägga till i bildspelet.
Sedan väljer du Redigera > Kopiera. Välj bildspelet (eller en del av det) och välj
Redigera > Markera allt. Välj sedan Redigera > ”Lägg till i markering och skalanpassa”.
Hastigheten på ljudet ökas eller minskas tills det passar längden på området det läggs
till i (tonhöjden ändras inte). Resultatet blir bäst om du försöker få bildspelet lika långt
som ljudet. Du kan också förlänga ett ljudspår genom att lägga till flera ljudfiler som
börjar på olika platser.

Ett annat alternativ är att behålla den ursprungliga ljudhastigheten och ändra
bildhastigheten genom att öppna ett nytt spelarfönster, kopiera och klistra in
ljudet i det nya fönstret och sedan kopiera bildspelet och klistra in det i det nya
fönstret genom att välja Redigera > ”Lägg till i markering och skalanpassa”.

Om du har Mac OS X: Du kan också lägga till en berättarröst i bildspel med
inspelningsfunktionen i QuickTime Pro. Se ”Spela in video och ljud” på sidan 25.