QuickTime - QuickTime Player-kortkommandon

background image

QuickTime Player-kortkommandon

QuickTime Player och QuickTime Pro har kortkommandon för de flesta
uppspelningsalternativ. När de är tillgängliga visas kommandona till
höger om motsvarande menyalternativ. En del kortkommandon har
ingen motsvarighet i menyerna.

För detta reglage

Tryck på (Mac OS X)

Tryck på (Windows)

Uppspelning/paus

Mellanslag

Mellanslag

Spela upp eller pausa alla filmer

Kommando-retur

Kontroll-retur

Spela upp baklänges

Skift-dubbelklicka kommando-
vänsterpil

Skift-dubbelklick

Stoppa uppspelningen och gå
tillbaka en bildruta

Vänsterpil

Vänsterpil

Stoppa uppspelningen och gå
framåt en bildruta

Högerpil

Högerpil

Gå till början av en markering
eller film

Alt-vänsterpil

Kontroll-vänsterpil

Gå till slutet av en markering
eller film

Alt-högerpil

Kontroll-högerpil

Höja volymen

Uppåtpil

Uppåtpil

Sänka volymen

Neråtpil

Neråtpil

Höja volymen till högsta nivå

Alt-uppåtpil

Kontroll-uppåtpil

Sänka volymen till lägsta nivå

Alt-neråtpil

Kontroll-neråtpil

background image

Bilaga

Kortkommandon och tips

55