QuickTime - Ändra ett spårs genomskinlighet

background image

Ändra ett spårs genomskinlighet

Med QuickTime Pro kan du skapa ett spår som är delvis genomskinligt. Den här
tekniken är bra att använda om du till exempel vill skapa en överliggande logotyp
i en film.

Så här ändrar du ett spårs genomskinlighet:

1

Lägg till spåret i filmen. (Se ”Extrahera, lägga till och flytta spår” på sidan 32.)

2

Välj Fönster > Visa filmegenskaper.

3

Markera spåret och klicka på Visuella inställningar.

4

Välj Blandning från popupmenyn Genomskinlighet och dra skjutreglaget
Genomskinlighetsnivå.