QuickTime - Ändra form på en film med en videomask

background image

Ändra form på en film med en videomask

Med QuickTime Pro kan du ändra form på en film med hjälp av en videomask, från
rektangulär till andra former. Om du har ett mediaskinn kan du få filmen att spelas
upp på en yta som inte är rektangulär (t.ex. en hyttventil på en båt), och sedan
anpassa filmens form till uppspelningsytan med hjälp av en mask.

Vänd horisontellt
eller vertikalt

Rotera åt höger

eller vänster

background image

Kapitel 3

Redigera och skapa med QuickTime Pro

39

Du behöver ett grafikprogram för att skapa masken och spara den som en QuickTime-
kompatibel fil (t.ex. BMP, GIF, JPEG, eller PICT). Masken ska vara en svart figur mot vit
bakgrund. Filmen visas genom den svarta figuren.

Så här lägger du till en videomask:

1

Välj Fönster > Visa filmegenskaper i QuickTime Player.

2

Markera det videospår som du vill lägga till videomasken i, och klicka sedan på
Visuella inställningar.

3

Dra maskfilen till maskkällan i fönstret Egenskaper, eller klicka på Välj och markera filen.