QuickTime - Lägga till anteckningar till en film

background image

Lägga till anteckningar till en film

Med QuickTime Pro kan du lägga till anteckningar med information om en film, till
exempel filmens manusförfattare, regissör och information om upphovsrätt. Du kan
lägga till anteckningar om hela filmen och om enskilda spår.

Så här lägger du till anteckningar:

1

Välj Fönster > Visa filmegenskaper i QuickTime Player.

2

Markera ett objekt i listan och klicka på Anteckningar.

3

Välj en anteckning att lägga till från popupmenyn Lägg till anteckning.

4

Skriv in anteckningen i kolumnen Värde i listan.

Användare som inte har QuickTime Pro kan endast se tre av anteckningarna för
filmen. (Vilka tre som visas beror på vilka anteckningar som filmen innehåller.)