QuickTime - Arbeta med textspår

background image

Arbeta med textspår

Genom att lägga till ett textspår till en QuickTime-film kan du skapa texter, eftertexter
och undertexter. I QuickTime Pro går det att söka i textspåren, så du kan hitta en viss
ruta i filmen med hjälp av nyckelord. I följande avsnitt kan du läsa mer om hur du
lägger till textspår.

Lägga till textspår i en QuickTime-film

Med QuickTime Pro kan du importera en textfil till en QuickTime-film.

Gör så här:

1

Skapa en textfil som innehåller den text du vill ha i filmen och spara den som
ren text (.txt).

background image

36

Kapitel 3

Redigera och skapa med QuickTime Pro

Avgränsa varje stycke med radmatningstecken. Varje stycke kommer att visas i en
separat bildruta i filmen. Det förinställda värdet är att varje bildruta visas i två sekunder.

2

Välj Arkiv > Öppna fil i QuickTime Player och markera textfilen.

3

Klicka på Öppna.

Lägga text över en film

Med QuickTime Pro kan du använda QuickTime Player och lägga text över en viss del
av en befintlig film.

Gör så här:

1

Välj Arkiv > Öppna fil i QuickTime Player och markera sedan textfilen.

2

Välj först Redigera > Markera allt och sedan Redigera > Kopiera. (I Windows
klickar du Alternativ, markerar rutan Göm bakgrundsfält, och kopierar spåret).

3

Markera den del av filmen som du vill lägga in texten över.

4

Välj Redigera > ”Lägg till i markering och skalanpassa”.

5

Spara som en fristående film.

Texten visas i den del av filmen som du markerade. Om du vill ha information om hur
du justerar hur länge varje textrad visas, läser du avsnittet ”Ange hur länge textrutorna
ska visas” på sidan 37.

Välja typsnitt för textspår

Med QuickTime Pro kan du ändra typsnittsattributen för ett textspår som redan
finns i en film. Det gör du genom att exportera spåret, ändra och sedan importera
tillbaka spåret.

Så här ändrar du textspårets typsnitt:

1

I QuickTime Player väljer du Arkiv > Exportera.

2

Välj ”Text till Text” i popupmenyn Exportera.

3

Klicka på Alternativ och välj ”Visa text, beskrivningar och tid”.

4

Redigera värdena efter taggen {QTtext} i en textredigerare.

5

Importera tillbaka textspåret till filmen.

I Windows klickar du på Konvertera. Klicka på Spara om du vill importera texten med
förvalda inställningar. Klicka på Alternativ om du vill göra andra inställningar (t.ex. för
typsnittsattribut).

Du kan också infoga taggar i hela texten om du vill ändra värdena under det att filmen
spelas upp.

background image

Kapitel 3

Redigera och skapa med QuickTime Pro

37

Ange hur länge textrutorna ska visas

Med QuickTime Pro kan du ange att varje textruta i ett befintligt textspår ska visas
längre än två sekunder. Det gör du genom att exportera spåret, ändra och sedan
importera tillbaka spåret.

Så här ändrar du informationen i textrutor:

1

I QuickTime Player väljer du Arkiv > Exportera och sedan ”Text till text” från
popupmenyn Exportera.

2

Klicka på Alternativ och välj ”Visa text, beskrivningar och tid”.

3

Redigera informationen i textfilen och importera sedan tillbaka spåret till filmen.

Information om hur länge textraden ska visas finns på en separat rad före textraden.
Den tid du skriver in anger hur långt in i filmen textraden ska visas.

Tidsstämplar specificerar tid i timmar:minuter:sekunder:delar av en sekund (den
förvalda inställningen för Text till textexport är 1/600-dels sekund). Om du t.ex. anger
tiden 00:02:11:00 , kommer texten på raden som följer att visas två minuter och elva
sekunder in i filmen.

Mer information om de andra textspårsbeskrivningarna finns i utvecklaravsnittet på
QuickTime-webbplatsen på adressen www.apple.com/se/quicktime/.