QuickTime - Stänga av och starta spår

background image

Stänga av och starta spår

Med QuickTime Pro kan du välja ett eller flera spår som du vill aktivera eller avaktivera.
Du kan till exempel vilja stänga av spår för att underlätta redigering eller gömma ett
spår i en färdig film. När du exporterar en film exporteras bara aktiverade spår.

Så här startar du och stänger av filmspår:

1

Välj Fönster > Visa filmegenskaper i QuickTime Player.

Filmens spår visas i listan högst upp i fönstret Egenskaper.

2

Använd kryssrutorna under aktivera till att aktivera (markerad) eller avaktivera
(avmarkerad) spår.

Om du vill radera ett spår drar du det till papperskorgen eller markerar det och klickar
på Ta bort. Du kan också välja Redigera > Klipp ut, eller trycka på backstegstangenten.

Obs! För ljudspår finns andra alternativ som du når genom att klicka på Ljudin-
ställningar. Om du bara vill spela upp ljudet i det markerade spåret väljer du Solo.
Om du vill spela upp filmen utan ljud väljer du Ljud av.