QuickTime - Välja språk för enskilda spår

background image

Välja språk för enskilda spår

Med QuickTime Pro kan du skapa en film med stöd för flera språk genom att välja ett
språk för ett enskilt spår. Du kan till exempel skapa en film som innehåller ett separat
ljudspår för varje språk. QuickTime spelar då automatiskt upp rätt spår, beroende på
språkinställningarna i användarens dator.

Så här anger du språk:

1

Skapa och samla ihop alternativa spår.

Spela in rösterna för de olika språken eller skapa textspår som kan fungera som under-
texter. Spara de enskilda spåren som fristående filmer och lägg dem i samma mapp.

2

Lägg en kopia av originalfilmen, fristående och utan de spår som nu är sparade som
alternativ, i samma mapp som alternativen.

3

Öppna filmen och välj Fönster > Visa filmegenskaper.

4

I fönstret Egenskaper markerar du ett ljud- eller textspår och klickar på Andra inställningar.

5

Välj spårets språk i popupmenyn Språk.

6

Välj det spår som ska användas om ett annat språk väljs i popupmenyn Alternativ.

7

Spara som en fristående film (välj Redigera > Spara som och se till att ”Gör filmen
fristående” har markerats).

8

Upprepa de här stegen för de övriga språkspåren. Varje gång väljer du det tidigare
markerade språket i popupmenyn Alternativ.

background image

38

Kapitel 3

Redigera och skapa med QuickTime Pro