QuickTime - Klippa ut, kopiera eller radera en del av en film

background image

Klippa ut, kopiera eller radera en del av en film

Det är enkelt att markera och flytta, kopiera eller ta bort (putsa) delar av en film i
QuickTime Pro.

Gör så här:

1

Flytta uppspelningshuvudet tills rätt bild visas, eller markera den del av filmen som du
vill ändra (använda in- och utmarkörerna och piltangenterna).

2

Välj Redigera > Kopiera, Klipp ut eller Radera.

Om du väljer Kopiera eller Klipp ut kan du klistra in markeringen någon annanstans.

3

Placera uppspelningshuvudet där du vill klistra in markeringen och välj Redigera >
Klistra in.

Markeringen som du klistrade in infogas vid uppspelningshuvudets position.

Du kan också radera alla delar som inte är markerade i en film genom att välja Redigera
> ”Putsa efter markering”.

Obs! När du har tagit bort delar av en film ändras inte filstorleken förrän du väljer Arkiv
> Spara som och sedan ”Spara som en fristående film”.