QuickTime - Använda hjälpen på skärmen

background image

Använda hjälpen på skärmen

När QuickTime är öppet kan du visa instruktioner för hur du utför olika åtgärder genom
att välja Hjälp > QuickTime Player Hjälp.