QuickTime - Typer av filer om QuickTime stöder

background image

Typer av filer om QuickTime stöder

Du kan öppna (importera) en mängd olika medietyper med QuickTime. Några av de
format du kan öppna i QuickTime är:
 Videoformat: MOV, MPEG-1, MPEG-2,

1

MPEG-4, 3GPP, 3GPP2, JPEG, DV, Motion JPEG,

AVI, MQV, H.264

 Ljudformat: AIFF/AIFC, ljud-CD, CAF, MOV, MP3, MPEG-4, AU, WAV, iTunes-ljud
 Stillbildsformat: BMP, GIF, JPEG/JFIF, JPEG 2000, PDF, MacPaint, PICT, PNG, Photoshop

(inklusive lager), SGI, Targa, FlashPix (inklusive lager), TIFF (inklusive lager)

 Animeringsformat: Animerad GIF, FLC, Flash, PICS
 Övriga format: KAR (Karaoke), MIDI, QuickDraw GX, QuickTime-bildfil,

QuickTime VR, text

En fullständig lista över de format som stöds finns i produktdelen av
QuickTime-webbplatsen.

1.

MPEG-2 kan fås med komponenten QuickTime MPEG-2 Playback, som säljs separat via Apple Store på webben.
Eftersom vissa filformat kan innehålla många olika typer av ljud och video, kan det hända att QuickTime inte kan
spela alla ljud- och videoformat i ett visst filformat.

background image

10

Inledning

Välkommen till QuickTime

Vill du se om en fil kan öppnas i QuickTime Player kan du välja Arkiv > Öppna fil och
välja den fil du vill öppna. Du kan bara välja sådana filer som kan importeras.